Montáž

Cenu za zhotovenie bleskozvodnej sústavy predstavujú náklady na projekt, materiál, montáž a na neposlednom mieste revíziu, ktorú musí vykonať osoba na to oprávnená.

Po zriadení bleskozvodného systému sa však objavia ďalšie náklady a to na údržbu. V prípade nákladov na materiál a údržbu môže byť použitie kvalitných a moderných súčiastok umožňujúcich rýchlu montáž veľmi významným prínosom pre kalkuláciu.

Certifikované bleskozvodné systémy ZIN spĺňajú práve tieto kritériá.

© 2011-2024 zinkovo.sk - všetky práva vyhradené.