2013 - KaHR-111SP-1101/0588/24


                                                               http://www.mhsr.sk                      http://www.siea.sk

 

Tento projekt sa realizuje s podporou

EURÓPSKEJ ÚNIE, cez Európsky fond regionálneho rozvoja,

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Investícia do vašej budúcnosti

 

Riadiaci orgán:  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 

 

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ZIN s.r.o. implementáciou inovatívnych technológií do výrobných procesov

 

Celkové výdavky projektu: 226.250,00 EUR

 

Oprávnené výdavky: 193.370,00 EUR

 

Neoprávnené výdavky: 32.880,00 EUR

 

Výška schválenej NFP: 96.685,00 EUR

 

 
   Miesto realizácie projektu: Mýtne nám. 464, Hronský Beňadik, Banskobystrický kraj

 

 

Názov a sídlo prijímateľa:  ZIN s.r.o., Mýtne nám. 464, 966 53 Hronský Beňadik

 

 

Dátum začatia a dátum skončenia realizácie projektu: 01.10.2014 31.10.2015

 

 

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti implementáciou inovatívnych technológií do výrobných procesov. Jeho realizáciou prispejeme k nasledovným cieľom: zvýšenie kvality produkcie, zvýšenie výrobnej kapacity, zvýšenie produktivity a efektivity výroby, ekologizácia výroby. Medzi merateľné ukazovatele projektu patrí vytvorenie 4 nových pracovných miest (z toho 1 bude obsadené ženou a 1 občanom z MRK), nárast pridanej hodnoty a nárast tržieb.

 

Aktuálny stav projektu :

Projekt vychádza z nákupu a inštalácie 14 logických celkov inovatívnej technológie s príslušenstvom. Prvé technologické zariadenie bolo záväzne objednané 2.10.2014. Ďalších 13 zariadení bude obstarávaných prostredníctvom verejného obstarávania. Predbežné oznámenie bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania 29.9.2014. Realizácia aktivít projektu sa začala objednaním stroja, ktorý sme si hradili z vlastných zdrojov – Zinkovacej dvojice kladkostrojov GIGA - mechanicky spojené dňa 01.10.2014. Následne prebiehal proces verejného obstarávania na ostatné stroje, ktorých obstaranie je spolufinancované zo zdrojov európskej únie a štátneho rozpočtu. V mesiacoch august a september 2015 boli podpísané ostatné zmluvy na zvyšných trinásť logických celkov inovatívnej technológie s príslušenstvom obstaraných v rámci projektu. Následne v mesiacoch september a október boli nové technológie dodané a v októbri zaplatené a zaradené do majetku, zároveň sa inicioval proces, na základe ktorého bude technológia predmetom záložného práva v prospech MH SR ako poskytovateľa grantu. Projekt vytvoril štyri nové pracovné miesta z toho jedno pre občana z MRK.

 

Fotodokumentácia realizácie projektu:

 CNC univerzálny hrotový sústruh EMCO EMCOMAT E-200                                       Lis excentrický Sangiacomo Presse T50 CE

Brúska na vrtáka do kovu

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvíjačka JO 300/1500 a rovnačka s podávačom k lisu QPRM 300/6              Automatická pásova píla PEGAS-GONDA 340x400 A-CNC-LR-F

Brúska na vrtáka do kovu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ks Ručný manipulátor balancér TECNA 9367                                                      Kompresor Hydrovane HV15ACE08

Brúska na vrtáka do kovu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis excentrický Sangiacomo Presse T30 CE                                                Odsávací systém do zvarovne SOS FB 8000.S/RO/PTF

Brúska na vrtáka do kovu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ks Plynový ohrievač vzduchu AL 62 + príslušentvo + vzduchotechnika                                      Ručná zakružovačka úôechu XZ 1000/3

Brúska na vrtáka do kovu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrický závitorez MAXION BT 15 GL                       Invertorový zvárací stroj MIG/MAG Lincoln Electric Speedtec 400 PowerWave

Brúska na vrtáka do kovu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zváračka MiG/MAG Pulzná Kemppi Kempact 3000 Pulse               Zinkovacia dvojica kladkostrojov GIGA - mechanicky spojená

Brúska na vrtáka do kovu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    © 2011-2023 zinkovo.sk - všetky práva vyhradené.