Žiarové zinkovanie

Kompletné služby a výroba v oblasti žiarového zinkovania. Budovy a konštrukcie, vybavenie ulíc, technikcé príslušenstvo, poľnohospodárstvo a záhradníctvo, doprava, spojovací materiál, priemyselné príslušenstvo.

DÔVODY PRE ŽIAROVÉ ZINKOVANIE OCELE:

VEĽKÁ ŽIVOTNOSŤ TEJTO POVRCHOVEJ ÚPRAVY.

Za normálnych podmienok viac ako 50 rokov.

ODOLNOSŤ

Žiarový zinok vytvára kovový zliatinový povlak, ktorý je so základnou oceľou spojený zliatinovou medzivrstvou. Povlak
je odolný pri údere a otere.

SPOĽAHLIVOSŤ

Žiarové zinkovanie je riadený technologický proces. Požiadavky na pozinkovaný povrch určuje norma STN EN 1461. Zinkový povlak vykonaný podľa tejto normy poskytuje spoľahlivú protikoróznu ochranu.

DOBRÝ VZHĽAD

Striebro šedý vzhľad je akceptovateľný v exteriéri aj v interiéri. V súčasnosti sa povrch často upravuje nátermi
alebo práškovaním (metóda Duplex).

MOŽNOSŤ ZINKOVANIA DUTÝCH VÝROBKOV

Duté výrobky je možné pri správnom navŕtaní pozinkovať komplexne – zinok zateká do všetkých dutín.

JEDNODUCHÁ KONTROLA

Pozinkovaný povrch sa kontroluje najmä vizuálne. Na trhu je však aj dostatok prístrojov na kontrolu hrúbky
pozinkovanej vrstvy.

PRIAZNIVÝ VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zinkovanie sa vykonáva v priemyselných objektoch. Všetky emisie do ovzdušia sú zachytávané, vplyv na vodu je
minimálny. Odpady sú recyklovateľné. Vysoká životnosť povrchu minimalizuje potrebu opráv a riziko znečistenia
životného prostredia.

ROZMERY VANE

rozmery vane

 

© 2011-2024 zinkovo.sk - všetky práva vyhradené.