Duplex

Na pozinkovaný materiál je možné použiť farby na ľahké kovy, ktoré vytvárajú ďalšiu reakciu a to zinku so železom. Použitie bohatej farebnej palety, ktorú prináša použitie práškovej farby alebo náteru ako dokončovacieho procesu umožňuje využitie dlhodobej životnosti žiarového zinku a zároveň zlepšenie vzhľadu. Hlavné dôvody pre aplikáciu náteru sú teda zmena vzhľadu, dosiahnutie ešte dlhšej životnosti a ochrana proti kyslým postrekom. V prípade duplexu je väčšia pravdepodobnosť, že oceľový výrobok vyradíte skôr z dôvodu zastarania, ako z dôvodu korózie.

© 2011-2024 zinkovo.sk - všetky práva vyhradené.