Prevádzková schéma

MORENIE

V plastových moriacich vaniach je povrch morený v kyseline chlorovodíkovej (HCI) až na kovový povrch. Moriareň je uzavretá, bez prístupu obsluhy. Manipulácia je vykonávaná diaľkovým ovládaním. Výpary sú odsávané a zachytávané v absorbéroch.

OPLACH

V oplachovej vani naplnenej vodou sú z dielcov opláchnuté zvyšky kyselín.

TAVIDLOVANIE

Je nevyhnutné pre dokonalý spôsob zinkovania. Zabraňuje oxidácii povrchu, zlepšuje difúziu oxidu zinku do ocele.

SUŠENIE

V komorovej sušiacej peci pri teplote 180oC sú dielce úplne vysušené a predohriate.

ZINKOVANIE

Na zinkovanie sa používa zinok kvality 99,95%, do ktorého sa pridávajú zliatiny zinku s niklom a bizmutom. Výrobky sú zavesené na traverzách a mikroposuvom ponárané do roztaveného zinkového kúpeľa zohriateho na teplotu 450°C. Teplota je regulovaná automaticky. Pri vyberaní výrobkov z vane je prebytočný zinok odstraňovaný vibrovaním pomocou vibrátorov uložených na traverze. Nad zinkovacou vaňou je postavený kryt, ktorý sa otvára iba pri vstupe a výstupe traverzy s výrobkami. Výpary a úlety z vane sú odsávané a zachytávané v odlučovači a filtroch. Rozmery zinkovacej vane - d=4500 x v=1800 x š=1200mm. Maximálny rozmer dielcov pre bezpečnú manipuláciu a kvalitu pozinkovania je d=4100 x v=1500 x š=1000mm.

CHLADENIE

Výrobky sú po zinkovaní chladené v chladiacej vani s vodou, alebo voľne vzduchom.

KONTROLA A ČISTENIE

Všetky výrobky sú vizuálne kontrolované a čistené.

BALENIE A EXPEDÍCIA

Vaše výrobky podľa priania zabalíme do balíkov, prípadne do vratných a nevratných paliet. Dovoz a odvoz je možný nákladnými vozidlami a tiež železničnou dopravou až do nášho areálu. Ponúkame tiež dopravu našimi nákladnými vozidlami až do vášho skladu.

 

© 2011-2024 zinkovo.sk - všetky práva vyhradené.