Kvalita, životnosť a cena

Pri projektovaní bleskozvodnej sústavy sa nemôžeme vyhnúť porovnávaniu kvality bleskozvodnej ochrany určujúcej jej ochranný účinok a životnosťspojenú s nákladmi na materiál, inštaláciu a údržbu. Požadovaná životnosť by mala byť v súlade s predpokladanou životnosťou objektu. 

V poslednom období významne stúpa podiel dielcov vyrábaných z nerezu, medi, hliníka. Životnosť spojovacích materiálov sa vďaka novým technológiám povrchových úprav vyrovnala so životnosťou základných prvkov.

Bleskozvodný systém, ktorý treba viackrát renovovať, znamená dodatočné náklady, často vyššie než investície do novej sústavy. Mimoriadne dlhú životnosť garantujú bleskozvodné systémy spoločnosti ZIN vďaka antikoróznej ochrane žiarovým zinkovaním.

© 2011-2021 zinkovo.sk - všetky práva vyhradené.