Predstavenie spoločnosti ZIN s.r.o.

Spoločnosť ZIN s.r.o. je súkromná slovenská spoločnosť bez zahraničnej kapitálovej účasti, ktorá vznikla v roku 1991. Sídli
v Hronskom Beňadiku, okres Žarnovica, kde sa nachádza výroba.

Obchodná činnosť je zabezpečovaná z prevádzky v Hronskom Beňadiku ako aj prostredníctvom obchodnej kancelárie v Bratislave.

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti ZIN s.r.o. je výroba a predaj súčastí bleskozvodov a uzemňovania. História výroby bleskozvodov sa v Hronskom Beňadiku začala už v roku 1955, keď sa v bývalom Československu zahájila výstavba panelových domov.

Spoločnosť ZIN je právnym nástupcom Okresného priemyselného podniku Banská Štiavnica, pod hlavičkou ktorého sa výroba bleskozovodov v minulosti vykonávala.

Postupne sa sortiment dielcov rozširoval podľa požiadaviek stavebného trhu. Pribúdali nové druhy podpier na steny a strechy, nové typy svoriek, vodičov a uzemňovacích dielcov. Z pôvodného počtu 30 prvkov sa sortiment niekoľkonásobne rozrástol.

Okrem typizovaných sa vyrábajú aj atypické dielce podľa požiadaviek jednotlivých odberateľov. Pribudli výrobky z nerezu, medi a hliníka.

Ponúkame tiež dielce v kombinácii s plastami a betónom. Samotná výroba sa v posledných rokoch výrazne racionalizovala, používame poloautomatické ako aj numericky riadené stroje. Proces žiarového zinkovania je riadený automatizovaným systémom.

Vo výrobe bleskozvodov a ich súčastí je spoločnosť ZIN s.r.o. dominantným producentom v Slovenskej republike. Z našich dielcov je možné skompletizovať bleskozvod na ľubovoľný objekt. Zaviedli sme do výroby viacero nových prvkov v súlade s aktuálymi normami, vyrábame tiež dielce pre oddialené bleskozvody. V súčasnoti ponúkame najväčší sortiment bleskozvodov a ich súčastí zo všetkých výrobcov na Slovensku aj v Čechách. Časť produkcie sa vyváža do Českej republiky, Maďarska a Francúzska.

Neoddeliteľnou súčasťou pri montáži bleskozvodov sú uzemňovacia páska a bleskozvodový drôt, ktoré sú v prevažnej miere z pozinkovanej ocele, ale postupom času začína rásť používanie hliníku, nereze a medi. Spoločnosť ZIN s.r.o. je významným dodávateľom týchto komodít pre slovenský trh.

Väčšina dielcov bleskozvodov je povrchovo upravených žiarovým zinkovaním, pričom naša spoločnosť pre tieto účely prevádzkuje vlastnú zinkovňu. Pre lepšie využitie jej kapacít poskytujeme žiarové zinkovanie aj ako samostatnú službu. Zinkujeme hlavne pre partnerov z blízkeho okolia, ale prichádzakú k nám zákazníci z celého Slovenska. Našou hlavnou výhodou je, že okrem pozinkovania vieme ponúknuť aj následné začistenie, balenie a rozvoz našími automobilmi.

Ďalšou z činností je zákazková kovovýroba. Vyrábame súčasti pre montáž aktívnych bleskozvodov pre spoločnost Franklin France.

Pre spoločnosť La Buvette dodávame oceľové dielce kŕmnych systémov pre hospodárske zvieratá. V roku 2012 sme začali s výrobou konzol vysokého napätia. Veríme, že táto oblasť bude v najbližších rokoch rásť.

Spoločnosť ZIN s.r.o. je taktiež dovozcom a distribútorom aktívnych bleskozvodov vyrábaných renomovaným francúzskym výrobcom Franklin France. V roku 2011 sme boli vyhlásení za najlepšieho distribútara v Európe. V rokoch 2012, 2013 a 2014 sme sa umiestnili na druhom mieste.

Významnú časť príjmov tvoria obchody s kovmi, najmä s elektrolytickým zinkom a s medenými katódami.

Za posledné roky získala spoločnosť ZIN viacero ocenení.

Najhodnotnejšie je ocenenie týždenníka Trend – 3. miesto v kategórii Firma roka za rok 2011.

Našou prioritou je spokojný zákazník, preto i naďalej budeme ponúkať výrobky vysokej kvality, s dlhou životnosťou, v súlade so všetkými príslušnými normami, ale zároveň cenovo dostupné.
 

  Certifikát ISO 9001:2015

  Certifikát ISO 14001:2015

  Certifikát ISO 1090-1:2009 + A1:2011

  Certifikát ISO 3834-2:2021

  Politika IMS

Všeobecné dodacie podmienky ZIN

 

 

    © 2011-2024 zinkovo.sk - všetky práva vyhradené.